29
augustus
Eerste arrest over onderschepte SKY ECC communicatie
Bij arrest van 14 juni 2023 heeft het hof van beroep te Antwerpen uitspraak gedaan in het eerste ‘SKY ECC-dossier’ dat in hoger beroep werd behandeld
2022co418.arr-geanonimiseerde-versie-gkbf.pdf
Lees meer