Werken bij de hoven en rechtbanken

De hoven en rechtbanken in België, dat zijn 67 gerechtelijke entiteiten (plus de 11 assisenhoven) die in totaal bijna 1.500 magistraten en 5.000 gerechtspersoneelsleden tellen.

Om hen te ondersteunen in hun taken en hun projecten worden die entiteiten bijgestaan door een steundienst die een vijftigtal medewerkers telt en gevestigd is in Brussel op een steenworp van het justitiepaleis.

Meer info