Meer weten over dit hof

Beschrijving

Als één van de partijen bij het proces niet akkoord gaat met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg (met inbegrip van de familierechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugdrechtbank) of de ondernemingsrechtbank, dan kan ze aan het hof van beroep vragen om het vonnis te herzien.

Meer info
Bevoegdheden
Voor welk soort zaken is dit hof bevoegd?
Lees het hier!
Wie is wie?
Wie is op de zitting aanwezig?
Ontdek het hier!
Procedures
Welke procedures zijn van toepassing in dit hof?
Ontdek ze hier!

Een ander hof

Arbeidshof

Als één van de partijen niet akkoord gaat met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan ze hoger beroep aantekenen bij het arbeidshof.

Hof van assisen

Het hof van assisen is bevoegd voor de zwaarste misdrijven zoals doodslag of poging tot doodslag, moord of poging tot moord, gijzelneming met dodelijke afloop, ernstige zedenfeiten, enz.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie heeft een eigen website. Alle informatie omtrent dit hof vindt u hier.