De eerste voorzitter

De eerste voorzitter is de persoon die het Hof van Cassatie, een hof van beroep, of een arbeidshof leidt.

De afdelingsvoorzitter of sectievoorzitter

Er is een afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg, in de arbeidsrechtbank en in de ondernemingsrechtbank.

De voorzitter

De voorzitter staat aan het hoofd van verschillende vredegerechten en politierechtbanken, van een rechtbank van eerste aanleg, van een

De kamervoorzitter

De kamervoorzitter is een magistraat die deel uitmaakt van een hof van beroep of van een arbeidshof.

De raadsheer

De raadsheren zijn de magistraten aan het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.

De ondervoorzitter

De ondervoorzitter is een beroepsmagistraat.

De rechter

De rechter spreekt recht.

De onderzoeksrechter

De onderzoeksrechter is een rechter van de rechtbank van eerste aanleg die speciaal aangewezen is om gerechtelijke onderzoeken te leide

De beslagrechter

De beslagrechter behandelt alle vorderingen en geschillen inzake bewarend beslag en tenuitvoerlegging van vonnissen (met inbegrip van v

De familierechter en jeugdrechter

De rechter in de familierechtbank en de jeugdrechtbank is gespecialiseerd in familie- en jeugdrecht.

De assisenrechter

Het hof van assisen wordt geleid door een magistraat van het hof van beroep die daarbij wordt bijgestaan door twee rechters van de rech

De vrederechter

De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij behandelt enkel burgerlijke zaken.

De rechter in de politierechtbank

De rechter in de politierechtbank zetelt alleen. Tijdens de zitting wordt hij bijgestaan door een griffier.

De rechter in ondernemingszaken

In België is een rechter in ondernemingszaken geen beroepsrechter.

De assessor in strafuitvoeringszaken

De assessor in strafuitvoeringszaken maakt deel uit van de strafuitvoeringsrechtbank.

De raadsheer in sociale zaken

Een raadsheer in sociale zaken zetelt enkel en alleen in het arbeidshof.

De rechter in sociale zaken

Een rechter in sociale zaken zetelt in de arbeidsrechtbank. Hij is echter geen beroepsrechter.