De ondervoorzitter is een beroepsmagistraat.

Hij maakt deel uit van een rechtbank van eerste aanleg, van een arbeidsrechtbank of van een ondernemingsrechtbank. Verder is er ook een ondervoorzitter voor alle vredegerechten en de politierechtbanken van een arrondissement. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in het algemeen bestuur van de entiteit.

De rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbanken en de arbeidsrechtbanken hebben een hiërarchische structuur. 

De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • één of meerdere ondervoorzitters;
 • één of meerdere rechters.

De ondernemingsrechtbank bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • één of meerdere ondervoorzitters;
 • één of meerdere rechters;
 • meerdere rechters in ondernemingszaken (lekenrechters).

De arbeidsrechtbank bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • één of meerdere ondervoorzitters;
 • één of meerdere rechters;
 • meerdere rechters in sociale zaken (lekenrechters).