De statistieken zijn noodzakelijk om middelen geobjectiveerd, transparant en evenredig over de hoven en rechtbanken te verdelen. Het doel? Te komen tot een monitoringsysteem van kwalitatieve, betrouwbare en actuele beheersinformatie, die via gebruiksvriendelijke dashboards beschikbaar is voor de nationale en lokale beheersverantwoordelijken.

2018 - 2022

2014 - 2017

2010-2013