Belangrijke inlichtingen in verband met onderstaand formulier

Kandidatuur voor zittingsbode?

Indien u kandidaat bent voor de functie van zittingsbode, moet u rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde rechtbank. Gebruik daarvoor "Een rechtbank zoeken" via deze link: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/een-rechtbank-zoeken 

Aan vragen of kandidaturen die verstuurd worden via dit formulier wordt geen enkel gevolg meer gegeven.

Voor de vacature van zittingsbode in Antwerpen en Mechelen, contacteer via deze gegevens:

Afdelingsgriffier Ahlam Dezza telefonisch: 03/257.93.36, of per mail: ahlam.dezza@just.fgov.be

Bedankt voor uw begrip.

Door wie wordt dit formulier ter beschikking gesteld?

Het contactformulier wordt ter beschikking gesteld door het College van hoven en rechtbanken, een door de wet ingestelde steundienst.

Indien u een vraag heeft voor een rechtbank of hof, dan moet u contact opnemen met die rechtbank of dat hof. Dit kan niet via dit contactformulier. Raadpleeg de website voor de contactgegevens via deze link:

Zoek een rechtbank

Zoek de rechtbank die u nodig heeft via de zoekfunctie en kijk of er een mailadres beschikbaar is. Is dit niet het geval telefoneer naar de juiste dienst via het menu "griffies", waar de verschillende diensten vermeld zijn.

Hoe werkt dit formulier?

Lees eerst de informatie met betrekking tot het formulier.

U kan dan kiezen links tussen “Ik ben” en rechts “Ik heb een vraag over”.

Bij “Ik ben” kan u kiezen tussen advocaat, burger, deskundige, journalist, student, vertaler/tolk, zelfstandige/ondernemer enz.

Bij “Ik heb een vraag over” kan u kiezen tussen verschillende onderwerpen. Indien u daar een keuze maakt, zal u onmiddellijk een algemeen antwood krijgen over de door u gestelde vraag.

Indien u het onderwerp waarover u een vraag heeft, niet terugvindt, dan kan u rechts kiezen voor “Ander onderwerp”.

Wat is de bedoeling van deze manier van werken?

Het is de bedoeling dat u zonder te moeten wachten onmiddellijk een algemeen antwoord krijgt op de door u gestelde vraag.

Houd er wel rekening mee dat het over een algemeen antwoord gaat. De wet verbiedt immers om gratis juridisch advies te geven.

Voor juridisch advies kan u terecht bij bijvoorbeeld een advocaat, een gerechtsdeurwaarder, een notaris enz., die rekening houdend met de gegevens van uw dossier, een specifiek antwoord kan geven.

Indien u over onvoldoende inkomsten beschikt kan u beroep doen op de eerstelijns- of tweedelijnsbijstand.

Belangrijk bericht.

Het College van hoven en rechtbanken beschikt niet over de gegevens van de verschillende hoven en rechtbanken.

Voor deze gegevens moet u zich rechtstreeks tot de bevoegde rechtbank wenden.

Het College van hoven en rechtbanken is ook geen gratis juridisch consultatiebureau.

Tenslotte voert het College geen opdrachten uit van een burger, zoals het doorsturen van mail met allerhande vragen, het vragen van uitstel in een bepaalde zaak enz.

Daarvoor moet u zelf het nodige doen of beroep doen op een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder enz.

Maatregelen ten gevolge van misbruik.

De laatste maanden werd en wordt het formulier geregeld misbruikt, bijvoorbeeld door verschillende malen na elkaar het formulier te versturen, door het formulier te gebruiken om spam of virussen te verspreiden, door beledigingen te versturen enz.

Ten gevolge hiervan werden een aantal maatregelen getroffen:

  • het contactformulier zal slechts op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn, die niet op voorhand worden meegedeeld;
  • daarnaast zijn er ook andere beperkingen ingebouwd, die niet worden meegedeeld;
  • het is ook mogelijk dat klacht wordt ingediend.

Griffie van rechtbank of hof open tijdens de werkdagen.

Indien u er niet in slaagt het contactformulier te verzenden of indien het contactformulier gesloten is, probeer het dan op een later tijdstip nog eens of neem telefonisch contact op met het bevoegde rechtscollege tijdens de werkuren.

Door de coronamaatregelen kunnen de openingsuren van sommige griffies beperkt zijn. U vindt hierover meer gegevens op de lokale website.

Het College van hoven en rechtbanken verontschuldigt zich bij de burger voor dit ongemak doch is ervan overtuigd dat u begrip zal willen opbrengen voor deze manier van werken.

De gegevens van de webformulieren worden na beantwoording verwijderd.

In geval van sluiting van dit formulier, kan u wel altijd contact opnemen met een griffie.