A B C D G H I J K L M N O P R S U V

Derdenverzet is een buitengewoon rechtsmiddel dat kan ingesteld worden door iedereen die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen in een zaak.

De derde kan met dit rechtsmiddel de vernietiging vragen van een beslissing die zijn rechten heeft benadeeld.

Derdenverzet kan zowel door een burgerlijke rechter als een strafrechter worden uitgesproken. In dit laatste geval kan dit evenwel enkel voor zover uitspraak werd gedaan over de burgerlijke belangen.

Om dit rechtsmiddel te kunnen aanwenden moeten wel een aantal voorwaarden worden vervuld die opgesomd worden in het Gerechtelijk Wetboek.

De dwangsom is een geldsom waarvan het bedrag onderling wordt overeen gekomen of gerechtelijk wordt beslist voor het geval één van de partijen haar verplichting of haar veroordeling niet nakomt.

Deze geldsom wordt meestal per dag bepaald doch kan ook ineens bepaald worden en moet betaald worden totdat de partij haar verplichtingen heeft nagekomen.

Meestal wordt ook een maximum bedrag bepaald.