Sociale zaak

Een sociale zaak vloeit voort uit een geschil tussen een persoon die recht heeft op prestaties en de overheden of een verzekeringsmaatschappij m.b.

Burgerlijke zaak

Een burgerlijke procedure is een procedure over een geschil dat enkel betrekking heeft op de relatie tussen particulieren (bv.

Hoger beroep bij het hof van beroep

Als één van de partijen niet akkoord gaat met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg of de ondernemingsrechtbank, kan ze hog

Strafzaak

Een persoon die de wet overtreedt en de belangen van de maatschappij schaadt, begaat strafbare feiten.

Assisenzaak

Het hof van assisen zetelt in principe in de hoofdplaats van iedere provincie.

Zaken die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren

Enkel het openbaar ministerie kan beslissen of een zaak al dan niet voor de jeugdrechtbank wordt gebracht.

Procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbank neemt beslissingen over de uitvoering van vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar

Hoger beroep bij het arbeidshof

Als één van de partijen niet akkoord gaat met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan ze hoger beroep aantekenen bij het arbeidshof