• Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie?
  • Wat is een verzoening?
  • Wat moeten de partijen doen wanneer het tot een proces komt?
  • Hoe verloopt het proces?
  • Wat gebeurt er na het vonnis?

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2019