Bemiddeling heeft als belangrijk voordeel dat de partijen zelf een positieve oplossing voor hun conflict kunnen zoeken met de hulp van een neutrale derde.

Als een bemiddeling uitmondt in een akkoord, moeten alle betrokkenen dat naleven.

  • U hebt elk contact met uw broers en zussen verbroken, waardoor de verdeling van uw nalatenschap moeilijk wordt?
  • Uw buur weigert mee te betalen voor het onderhoud van de scheidingshaag tussen uw tuinen?
  • U bent aan het scheiden en u kunt met uw echtgenoot niet tot een akkoord komen over de huisvesting van uw kinderen?
  • U slaagt er niet in om overeen te komen met uw werkgever over de terugbetaling van uw verplaatsingskosten?

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2020

Nuttige links