De rechter in de politierechtbank zetelt alleen en doet uitspraak over lichte inbreuken.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

De politierechter houdt zitting in de politierechtbank. Hij kan tijdens de zittingen rekenen op de bijstand van een griffier.

Bij strafzaken is het openbaar ministerie aanwezig. Dat vordert de straffen en vertegenwoordigt de Belgische samenleving.

U vindt meer informatie over zijn bevoegdheden onder de rubriek "openbaar ministerie".

 

Categorie
Zittende magistraten
Zetelt in