Het Steunpunt is actief in meerdere arrondissementen en is een initiatief van de vredegerechten, in samenwerking met de advocatuur en de zorgsector.