Wat de gerechtelijke stagiairs (‘magistraten in opleiding’) in 2023 betreft, beslist het College om het gewenste aantal stagiairs op 45 NL en 40 FR vast te leggen op basis van artikel 259octies van het Gerechtelijk Wetboek. De minister van Justitie neemt de definitieve beslissing.