13.00 u 

 

Voorsteling van de nieuwe adjunct-directeur Strategie  

13.15 u. 

1. TPT 

1.1 Voorstelling ontwerp collegerapport AMAI Piste II 

 

1.2 TPT 

1.2 vraag van kabinet naar allocatiemodel 

16.00u. 

2. Opvolging 

2.1 Goedkeuring van het ontwerp PV van het College van 15 & 22 /01/2024 en 29/01/2024 

2.2 Boordtabel Collegebeslissingen en stand van zaken 

3. Varia 

3.1