De volgende onderwerpen werden aangesneden:

  • Het saldo van het budget voor de versterking van justitie zoals verkregen in 2020, zal na de begrotingscontrole verdeeld worden. Er werd een klein deel gereserveerd voor de implementatie van het project van het autonoom beheer. Er zal over elk bijkomend budget moeten worden onderhandeld met de volgende regering op basis van de dankzij de werklastmeting geobjectiveerde behoeften.
  • Het kabinet benadrukt ook dat we dringend ontwerpen moeten voorstellen voor de zaakverdelingsreglementen om justitie beter te kunnen organiseren binnen de hoven en rechtbanken. Het vraagt de directiecomités dus om op dat vlak voortgang te maken.
  • Het kabinet is zich bewust van de noodzaak om het ‘masterplan’ gerechtsgebouwen opnieuw te bekijken om duidelijk te bepalen welke behoeften er aan de Regie der Gebouwen moeten worden meegedeeld.
  • Het kabinet uit opnieuw zijn bezorgdheid over de evolutie van de overbevolking in de gevangenissen en wil het College daarop wijzen. Het kabinet geeft evenwel toe dat die kwestie exclusief onder de beslissingsbevoegdheid van de rechter valt en dus van hem afhangt.