Rechtsbijstand houdt in dat de Federale Overheidsdienst Justitie de tussenkomst van de erkende bemiddelaar volledig of gedeeltelijk vergoedt met een rechtstreekse betaling aan de bemiddelaar (de rechtsbijstand geldt ook voor andere experten die tussenkomen bij conflictoplossing). 

De tussenkomst beperkt zich bij bemiddeling tot een maximum van 20 uren. Enkel personen zonder inkomen of met een inkomen onder een bepaalde grens kunnen beroep doen op rechtsbijstand.

De beslissing hierover wordt genomen door het Bureau voor Rechtsbijstand of soms de rechter voor wie de zaak voorkomt.

Bron:

Federale Bemiddelingscommissie

Versie:

September 2023