Deze brochure wil de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 en hun naasten bijstaan tijdens het proces.

De publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenschappen, het openbaar ministerie en de FOD Justitie.

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2022

Nuttige links