In de literatuur bestaan vele en uiteenlopende omschrijvingen van het begrip “recht”.

Rechtsregels zijn nodig om het maatschappelijk leven in goede banen te leiden en conflicten te voorkomen en te regelen.

De belangrijkste geschreven rechtsregels zijn vastgelegd in de Grondwet, wetten en besluiten en in het internationaal recht.

Bron:

Kamer van Volksvertegewoordigers

Versie:

Juni 2014