De eerste substituut van de arbeidsauditeur maakt deel uit van het arbeidsauditoraat en staat onder de leiding van de arbeidsauditeur.

De arbeidsrechtbank heeft zijn eigen "openbaar ministerie", dat het arbeidsauditoraat genoemd wordt. Dat laatste voert de opdrachten van het openbaar ministerie uit voor alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen. Bij geschillen die door de arbeidsrechtbank behandeld worden, is het arbeidsauditoraat al dan niet verplicht om tussen te komen, al naargelang het geval, en verleent het advies over de geschillen.

Het arbeidsauditoraat moet in het algemeen tussenkomen wanneer de rechten van de burger m.b.t. sociale zekerheid en sociale bijstand in het geding zijn.

Het arbeidsauditoraat wordt geleid door de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten en zijn substituten.

Categorie
Staande magistraten
Zetelt in