De afdelingsauditeur heeft de leiding over een afdeling van een arbeidsauditoraat.

België heeft in totaal negen arbeidsauditoraten.

Aan het hoofd van elk arbeidsauditoraat staat een arbeidsauditeur. Hij kan bijgestaan worden door één of meerdere afdelingsauditeurs wanneer een auditoraat één of meerdere afdelingen heeft.

Categorie
Staande magistraten
Zetelt in