De advocaat-generaal maakt deel uit van het openbaar ministerie en treedt op in het Hof van Cassatie, in het hof van beroep en in het arbeidshof.

Bij het parket-generaal wordt de procureur-generaal bijgestaan door een eerste advocaat-generaal, advocaten-generaal en substituten van de procureur-generaal.

Bij het arbeidsauditoraat wordt de procureur-generaal bijgestaan door een eerste advocaat-generaal, advocaten-generaal en substituten-generaal.

Categorie
Staande magistraten