Een proces-verbaal in juridische terminologie heeft verschillende betekenissen. Zo bijvoorbeeld kan u via de post of op een andere manier een proces-verbaal ontvangen van een verkeersovertreding die u heeft begaan.

Het is ook mogelijk dat u bij proces-verbaal wordt opgeroepen om te verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank.

De oproeping bij proces-verbaal is een document dat u rechtstreeks door de procureur des Konings wordt overhandigd en dat de dagvaarding vervangt: u vindt er de feiten in die u ten laste worden gelegd, evenals de plaats, de dag en het uur van de zitting.