29/06/2022

Gesprekken tussen het College van de hoven en rechtbanken en de minister van justitie hebben ertoe geleid dat het budget van vacatures, die in december werden gepubliceerd maar niet werden ingevuld, versneld terug ter beschikking werd gesteld van de hoven en rechtbanken.

Onder meer op deze manier kunnen gerechtelijke stagiairs en juristen die recent voor het bekwaamheidsexamen van de magistratuur slaagden, zich kandidaat stellen voor 54 openstaande betrekkingen, heel wat meer dan aanvankelijk mogelijk was.

Zeer belangrijk want onvoldoende rechters betekent inboeten op een tijdige en kwalitatieve dienstverlening voor de burger.

Lees meer in bijlage