07/10/2021

Het College van hoven en rechtbanken stelt mevr. Kristine Hänsch aan als haar woordvoerder.

Een van de strategische doelstellingen van het huidige College van de hoven en rechtbanken is het ontwikkelen van een meer actieve en open externe communicatie met behoud van de rechterlijke onafhankelijkheid en neutraliteit. Het College investeerde al in een communicatiecel met zowel een Franstalige als een Nederlandstalige communicatieverantwoordelijke en breidt deze cel nu uit met Kristine Hänsch als woordvoerder.

Mevr. Hänsch begon haar carrière als advocate. Ze is 24 jaar magistraat en werkt momenteel bij de politierechtbank van Brussel. Kristine Hänsch was tevens lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie en was residerend twinningadviseur te Rabat bij de Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire au Maroc.

De woordvoerder van het College van de hoven en rechtbanken zal de verbindingspersoon zijn tussen het College en de pers, en dus de facto de bevolking. Kristine Hänsch: “Het is voor mij belangrijk om over justitie te communiceren in mensentaal en op mensenmaat.”

Belangrijk aandachtspunt is dat het College en zijn steundienst enkel optreedt in zaken die verband houden met het beheer en de algemene werking van de rechtbanken en hoven. De woordvoerder zal dus algemene duiding geven bij de werking van rechtbanken en hoven en het kader waarbinnen ze ageren. Ze zal een pedagogische rol opnemen om de problematieken in verband met de werking en het beheer van de hoven en rechtbanken uit te leggen. Het College en haar woordvoerder zijn echter niet bevoegd om te communiceren over specifieke gerechtelijke procedures en uitspraken. Daarom zijn er in de rechtscolleges persmagistraten actief die belast zijn met het beantwoorden van vragen van de media over justitiële aangelegenheden betreffende het gerecht waartoe hij/zij behoort.

Het College van hoven en rechtbanken kijkt ernaar uit zich verder te professionaliseren en zich verder in te zetten voor een openbare en transparante rechtspraak en voor een constructieve samenwerking met de pers.

Kristine Hänsch - woordvoerder van het College van de hoven en rechtbanken
Email : CCT-CHR.press@just.fgov.be