Beschrijving

Op vrijdag 3 maart 2023 werden er nieuwe vacatures voor magistraten bij de hoven en de rechtbanken publiceerd in het Belgisch Staatsblad

Meer bepaald, gaat het om de volgende 9 vacatures :

  • 7 vacatures voor rechter in de rechtbank van eerste aanleg ;
  • 1 vacature voor eerste voorzitter in het hof van beroep;
  • 1 vacature voor voorzitter in de ondernemingsrechtbank.

Kandidaturen moeten uiterlijk op donderdag 23 maart 2023 worden ingediend, uitsluitend elektronisch via het e-mailadres: vacatures.roj1@just.fgov.be, met als onderwerp:  

  • de datum van publicatie (03/03/2023),
  • de graad en de jurisdictie van de vacature.

Bv.: "BS 03.03.2023 - Rechter in de rechtbank van eerste aanleg - Antwerpen”

Wenst u meer informatie over hoe u magistraat kan worden en over de te volgen procedure om zich kandidaat te stellen?

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/jobs/hoe-magistraat-worden

 

Solliciteren t.e.m.
23/03/2023
Taal
NL
Type diploma
Master
Type contract
Statutair
Aantal plaatsen
7
Locatie
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Deze job interesseert me!

Solliciteren