Sinds de hervorming van 2014 hangen de vredegerechten en de politierechtbanken van Brussel voor hun beheer af van de voorzitters van de Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg.

Op dit ogenblik hebben de Brusselse vredegerechten geen eigen directiecomité. Het voorzitterschap is in handen van de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg van Brussel (NL/FR). Die verantwoordelijkheid verhoogt de werklast van beide betrokken korpschefs enorm. Daarnaast is die situatie ook zeer schadelijk op het terrein. De politieke overheden zouden er meer aandacht aan moeten besteden.

Het College werd geïnformeerd over het voorontwerp van wet betreffende de NL en FR korpschefs van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.  Het heeft besloten om het initiatief te ondersteunen.