Het College werd uit talrijke andere kandidaten geselecteerd en krijgt van Europa een budget om de goede werking van het rechtssysteem te verzekeren door de werkprocessen te verbeteren en te homogeniseren op basis van betrouwbare statistieken.

Dit zijn de te behalen doelstellingen:

  1. een doeltreffende methode ontwikkelen om statistische gegevens te verzamelen en er de kwaliteit van te controleren;
  2. een strategie ontwikkelen om de werkprocedures te verbeteren van de rechtbanken die ermee gelinkt zijn of die de kwaliteit van de statistieken rechtstreeks beïnvloeden.