Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen die niet (meer) alleen nemen en moeten daarbij worden geholpen. De wetgever voorziet daarvoor nu één nieuw beschermingsstatuut. 

Deze brochure, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, de FOD Justitie en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over dat nieuw statuut voor mensen die zich willen laten bijstaan bij het beheer van hun vermogen of hun persoon.

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2014