De familie- en jeugdrechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op enkele
zeldzame uitzonderingen na.

De familierechtbank is daarmee de bevoorrechte gesprekspartner van de burgers voor alle burgerrechtelijke procedures die rechtstreeks verband houden met hun familie.

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2014