26/01/2023

Wist je dat de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden (kort: KOIM) er in de eerste plaats is om jouw onderneming terug op het goede pad te helpen?

Haar missie? Continuïteit van de activiteiten van jouw onderneming nastreven.

De KOIM gaat op zoek naar ondernemingen die zich in moeilijkheden bevinden en maakt hen bewust van de problemen die zich voordoen. Het onderzoek wordt gevoerd door een rechter-verslaggever. Deze gaat in een vertrouwelijke omgeving in gesprek met ondernemers. Om mogelijke oplossingen voor te kunnen stellen, is het belangrijk dat er open gecommuniceerd wordt en dat de cijfergegevens die men voorlegt, accuraat zijn. De procedure verloopt strikt vertrouwelijk, achter gesloten deuren.

Door in te gaan op de uitnodiging voor een gesprek, krijg je de wake-up call die je misschien nodig hebt en kan je achteraf tonen aan jouw schuldeisers dat je niet bij de pakken blijft zitten.

Je hoeft ook helemaal niet te wachten op een uitnodiging van de KOIM. Je kan ook zelf vragen aan de rechtbank om opgeroepen te worden voor een gesprek door een e-mail te sturen naar: orb.brussel.koim@just.fgov.be.