19/02/2024

Wist je dat een herstructureringsdeskundige je kan helpen om het herstel van je onderneming in moeilijkheden te vergemakkelijken?

Wat doet een herstructureringsdeskundige?

Een herstructureringsdeskundige helpt, op een onafhankelijke manier, het herstel van een onderneming in moeilijkheden te vergemakkelijken door bv. een akkoord te zoeken met de schuldeisers. De deskundige kan bemiddelen tussen de verschillende partijen en proberen een onderling akkoord te vinden om een rechtszaak te vermijden.

Hoe kan ik dit aanvragen?

De aanvraag is eenvoudig. Je kan zelf aan de rechtbank vragen om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling en de aanstelling is gratis. Over de verdere kosten van de opdracht maak je zelf afspraken met de deskundige. Je kan zelf een persoon voorstellen of de rechtbank iemand laten kiezen. De rechtbank komt niet meer tussen eens de herstructureringsdeskundige is aangesteld. Je kan op elk moment zelf de opdracht beëindigen.

Wordt mijn schuldeiser hiervan op de hoogte gesteld?

Nee, de procedure is vertrouwelijk. Het verzoek en de aanstelling worden niet bekend gemaakt. Ook de gesprekken verlopen vertrouwelijk. Anderen kunnen enkel de verslagen inkijken met jouw toestemming.

In welke gevallen kan je de hulp van zo’n deskundige aanvragen?

  • Bij een financieel conflict met een partner of schuldeiser(s)
  • Bij belastings-, sociale of bankschulden
  • Je bent opgeroepen door de KOIM (Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden)
  • Wanneer meerdere van je schuldeisers tegelijk hun schulden komen opeisen

Meer informatie over de herstructureringsdeskundige vind je in de brochure.

Je kan gebruik maken van het model verzoekschrift voor de aanvraag.