• Hoe krijg ik kennis van het vonnis in strafzaken?
  • De rechter heeft me vrijgesproken.
  • De rechter verleende me opschorting of probatie-opschorting.
  • De rechter veroordeelde me tot een straf.
  • Wat als mijn straf met uitstel is? 
  • De gerechtskosten. 
  • Schadevergoeding.
  • Wat indien je niet akkoord kan gaan met de straf? 

Bron:

Conferenties voorzitters en hoofdgriffiers vredegerechten en politierechtbanken

Versie:

November 2022

Nuttige links