Aanvraag inzagemoment

Enkel voor dossiers van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Met dit formulier kunt u uw inzage in het dossier reserveren. Inzage