Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor de aanvraag van Belgische journalisten voor een login en paswoord. Andere vragen worden via dit formulier niet beantwoord.

Afhankelijk van het tijdstip van de aanvraag en het nazicht van de gevraagde inlichtingen, kan het toekennen van de login en het paswoord enkele uren tot enkele dagen duren. Gelieve hiermee rekening te houden.

Momenteel worden enkel Belgische journalisten met een door de FOD Binnenlandse zaken goedgekeurde perskaart toegelaten tot het beveiligd gedeelte van de website van hoven en rechtbanken. Het gaat daarbij om informatie van de zetel, niet van het openbaar ministerie.

Dit wil daarom niet zeggen dat u niet op andere manieren aan een vonnis of arrest kan geraken. U moet zich daarvoor wenden tot de instantie die de uitspraak heeft gedaan.

In de toekomst zal nagegaan worden of ook buitenlandse journalisten of journalisten die geen perskaart hebben, kunnen toegelaten worden tot het beveiligd gedeelte, doch dit is momenteel niet prioritair, gelet op de andere mogelijkheden die voorzien zijn.

Gelieve de voorzijde en achterzijde van uw perskaart 2022 en/of later te bezorgen in één pdf of word-document of jpg.

Bent u buitenlands correspondent en wilt u zich accrediteren in België als professioneel journalist? Klik hier voor meer info.