Wie zijn we?

De rechtbank van eerste aanleg Limburg bestaat uit een team van 40 rechters, 40 griffiers en een 60-tal griffiemedewerkers.