Indexering van de bijdrage aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.
Collectieve schuldenregeling: digitaal platform JustRestart vanaf 2 november 2023