Raadpleging van uw dossier op de griffie

De griffie beschikt over een ‘kiosk-PC’.

De rechtzoekenden kunnen het gedigitaliseerde rechtsplegingsdossier van een zaak waarin zij partij zijn komen inkijken, net als hun raadslieden.

De ‘kiosk-PC’ staat ter beschikking tijdens de (wettelijke) openingsuren van de griffie.

Een afspraak maken is niet nodig. De griffiemedewerkers zullen voorzien in begeleiding voor wie dat wenst.