Welkom

Deze website is bedoeld om u meer en nuttige informatie te verstrekken over de werking van onze Rechtbank

Beleid

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel bestaat uit 20 kamers, 1 kamer bevoegd voor kort geding en 1 bureau voor rechtsbijstand, waarin naast de voorzitter – een beroepsmagistraat – niet-professionele magistraten "rechters in sociale zaken" zetelen.

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft bevoegdheden inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank behandelt onder meer (art. 578 Ger. W.):

  • geschillen tussen werkgevers en werknemers (bv. over individueel arbeidscontract, ontslag, arbeidsongeval, beroepziekte)
  • geschillen over sociale zekerheid (bv. over pensioenen, werkloosheid… )
  • geschillen over sociale bijstand (sociale prestaties)
  • geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk
  • geschillen over geweld en pesterijen op het werk
  • zaken omtrent collectieve schuldenregeling (sinds 1 september 2007)
  • geschillen betreffende racisme en discriminatie op het werk 

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft een eigen 'openbaar ministerie', het arbeidsauditoraat Brussel en het arbeidsauditoraat Halle/Vilvoorde, onder leiding van de arbeidsauditeur.

De arbeidsauditoraten vervolgen inbreuken op de sociale wetgeving en geven advies in burgerlijke zaken

Zittingen

De organisatie van de zittingen wordt gedaan met blokken van 4 weken die elkaar telkens onmiddellijk opvolgen.

Deze blokken worden opgedeeld in week 1, week 2, week 3 en week 4.

De eerste blok (week 1) van elk gerechtelijk jaar is telkens de week waarin de eerste werkdag van september valt.

De zaterdag wordt, voor de toepassing van dit reglement, niet beschouwd als een werkdag.

 

VAKANTIEZITTINGEN 2024

     - 9 juli 2024

     - 23 juli 2024

     - 20 augustus 2024

 

ROOSTER ZITTINGEN

Verdeling van de kamers over de zalen

 

 

 

Zaal

 

 

MAANDAG

 

 

DINSDAG

 

 

WOENSDAG

 

 

DONDERDAG

 

VRIJDAG

 

Verdeling v/d kamers over de zalen

 

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

Namiddag

 

14.00 u

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

 

Voormiddag

 

9.30 u

 

 

Namiddag

 

14.00 u

 

0.1

 

 

12

13-14

 

 

 

15-16

 

5

 

5

12

13-14

15-16

0.2

 

 

 

 

 

 

17-18

 

 

 

9

 

9

17-18

 

0.3

 

6+8

7

 

3

 

 

 

10-11

 

 

 

 

3

6+8

7

10-11

 

0.4

 

 

 

KORT

GEDING

11.00 u

--------

BRB

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

2

 

 

1

 

 

 

2

4

 

 

1

2

4

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaal voor getuigen-verhoor

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18

 

17-18

 

BRB : Bureau voor rechtsbijstand