Nieuw concept stukkenbundel

Via de website e-Deposit van de FOD Justitie kan gebruik worden gemaakt van een nieuwe toepassing om een stukkenbundel digitaal samen te stellen en vervolgens neer te leggen met een door het systeem aangemaakte inventaris. Deze mogelijkheid is een belangrijke stap op weg naar een echt digitaal dossier. Ook via DPA kan dit worden gedaan. Sedert 22 juni 2021 is DPA geïntegreerd met dit nieuwe concept van digitaal samenstellen en neerleggen van stukkenbundels. Het hof van beroep te Gent verzoekt de advocaten om de stukkenbundels enkel nog op deze nieuwe structurele wijze elektronisch neer te leggen.

Werkwijze: op de website e-Deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/) kan een PowerPointpresentatie worden geraadpleegd (zie bestand “Geleide rondrit”).

Deze nieuwe mogelijkheid neemt evenwel niet weg dat het aangewezen is het stukkenbundel ook fysiek mee te nemen naar de zitting. In sommige dossiers zal door de (kamer)voorzitter nog worden gevraagd om de stukkenbundel ook fysiek neer te leggen. Dit is dan, meestal, ingegeven door de vaststelling dat bepaalde stukken digitaal niet of zeer moeilijk raadpleegbaar zijn (vb. plannen in bouwdossiers e.d.).