Nieuw concept stukkenbundel

Via de website e-Deposit van de FOD Justitie kan gebruik worden gemaakt van een nieuwe toepassing om een stukkenbundel digitaal samen te stellen en vervolgens neer te leggen met een door het systeem aangemaakte inventaris.

Elektronisch neerleggen van verzoekschriften / brieven

Als u een stuk wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat op elektronische wijze via e-deposit: