Vredegerecht Zaventem

kanton van Vredegerechten Brussel

Openingsuren


openingsuren : elke werkdag van maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Over de rechtbank

Bureau voor Juridische Bijstand te Zaventem elke 2de en 4de dinsdag van de maand, van 16u tot 18u In de lokalen van het OCMW Zaventem
Hector Henneaulaan 103
1930 Zaventem

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Zaventem
kanton van Vredegerechten Brussel

Vredegerecht Zaventem

kanton van Vredegerechten Brussel

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De gemeenten:

Hoeilaart,

Overijse,

Steenokkerzeel,

Zaventem,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Zaventem.

Nieuws

Oproep tot kandidaatstelling

 

2 vacatures als assistent dossierbeheerder voornamelijk actief in primaire processen (niveau C - onbepaalde arbeidsovereenkomst) binnen de vredesrechters van het arrondissement Brussel.

Kandidaten zullen tewerkgesteld worden bij de Vredegerechten van het arrondissement Brussel, afhankelijk van de behoeften van de dienst. Ze zullen dus mobiel en flexibel moeten zijn.

Om een vacature op niveau C in te vullen, moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben.

Wanneer het diploma werd behaald in een ander land, dient de gelijkschakeling van het diploma moet worden herkend.

Diploma’s behaald in Nederland of in het Groot Hertogdom Luxemburg zijn automatisch gelijkgesteld met het overeenstemmende niveau in België.

Vragen met betrekking tot de geldigheid van een diploma kunnen gericht worden aan FMF SMPB contr select (ROJ) contr.exsel@just.fgov.be.

 

Nederlandse aanvragen moeten worden ingediend ten laatste op 20 juni 2020 middernacht per e-mail aan christine.rottiers@just.fgov (referentie : 2020CHRDI028 – 2020CHRDI029 : kandidatuur assistent dossierbeheerder VR BSL)

Elke aanvraag moet vergezeld gaan van een sollicitatiebrief en een cv.

De kandidaat moet ook rechtvaardigen dat hij ten minste 1 jaar ervaring heeft als administratief medewerker of gelijkwaardige ervaring in administratief beheer of gelijkwaardig bestuur (advocatenkantoor of studie van deurwaarders,...) met begeleiding op juridisch gebied en de administratieve behandeling van zaken. Ervaring in een openbaar dienst is een troef.

Kandidaten die aan bovenstaande eisen voldoen, worden eerst geselecteerd op basis van hun sollicitatiebrief en CV (als het aantal kandidaten te hoog is).

Mogelijke kandidaten worden per e-mail uitgenodigd voor de selectietest die eind juni - begin juli 2020 zal plaatsvinden.

Kennis van het Nederlands is een troef.

Het selectieprocedure omvat ook:

  • Kandidaten worden in een interview beoordeeld op hun motivatie, hun interesse in de functie en de gerechtelijke omgeving en hun kennis van de manier van het beheer van de dossiers.
  • Een schriftelijke test kan uiteindelijk worden georganiseerd (als het aantal succesvolle kandidaten te hoog is).
  • Het minimum dat nodig is om deze selectie te halen is 60%.
  • Niet-geselecteerde kandidaten worden opgenomen in een sitereserve voor een jaar.

 

De gedetailleerde vacature (met functiebeschrijving en vereiste vaardigheden) is beschikbaar op de ACTIRIS website en op de internetsite van de Rechtbanken : https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/

Sitemap