Vredegerecht Halle

kanton van Vredegerechten Brussel

Openingsuren


elke werkdag van maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Halle
kanton van Vredegerechten Brussel

Vredegerecht Halle

kanton van Vredegerechten Brussel

Voorstelling

Gebouw

Gebouw
Organisatie

Gebiedsomschrijving

De stad Halle (Buizingen, Lembeek) en de gemeenten Beersel (Lot, Alsemberg, Dworp, Huizingen), Sint-Pieters-Leeuw (Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, Ruisbroek, Vlezenbeek) en Pepingen (Bogaarden, Heikruis, Elingen, Beert, Bellingen) vormen een gerechtelijk kanton.

De zetel van het gerecht is gevestigd te Halle.
 

 

Zittingen

Openbare terechtzitting :

elke dinsdag om 09u00 (behoudens gerechtelijk verlof – aangepaste regeling)

Verzoeningszitting :

1 keer per maand

Inlichtingen

Juridische bijstand

1. Juridische eerstelijnsbijstand:

Voor algemeen juridisch advies (eerstelijnsbijstand)  kunt u terecht bij de diensten van het Commissie voor Juridische Bijstand.  

Het CJB houdt zitting in het Vredegerecht van het kanton Halle: elke tweede, derde en vierde woensdag van de maand van 18.00 u tot 19.00 u (CJB).

2. Juridische tweedelijnsbijstand:

De juridische tweedelijnsbijstand (of pro deo systeem) omvat een omstandig juridisch advies en/of bijstand van een advocaat. De tussenkomst van een advocaat is afhankelijk van het gezinsinkomen geheel of gedeeltelijk kosteloos (inkomstengrenzen).

Onder andere volgende stukken moeten worden voorgelegd aan het BJB :

 • uw identiteitskaart,
 • een bewijs van gezinssamenstelling,
 • een recent inkomensbewijs (van alle gezinsleden),
 • bewijs van werkloosheidsuitkering,
 • aanslagbiljet,
 • stukken die verband houden met te betalen of ontvangen alimentatie,
 • laatste BTW-aangifte,
 • ….

De praktische info tot aanvraag van de juridische tweedelijnsbijstand ontvangt u bij het CJB (zie info punt I). De beslissing over de toekenning van de tweedelijnsbijstand gebeurt evenwel door het BJB (Brussel) (BJB).

Custom 1

Info

JURIDISCHE BIJSTAND

 

 1. Juridische eerstelijnsbijstand:

 

Voor algemeen juridisch advies (eerstelijnsbijstand)  kunt u terecht bij de diensten van het Commissie voor Juridische Bijstand.  

 

Het CJB houdt zitting in het Vredegerecht van het kanton Halle: elke tweede, derde en vierde woensdag van de maand van 18.00 u tot 19.00 u (CJB).

 

 1. Juridische tweedelijnsbijstand:

 

De juridische tweedelijnsbijstand (of pro deo systeem) omvat een omstandig juridisch advies en/of bijstand van een advocaat. De tussenkomst van een advocaat is afhankelijk van het gezinsinkomen geheel of gedeeltelijk kosteloos (inkomstengrenzen).

 

Onder andere volgende stukken moeten worden voorgelegd aan het BJB :

 • uw identiteitskaart,
 • een bewijs van gezinssamenstelling,
 • een recent inkomensbewijs (van alle gezinsleden),
 • bewijs van werkloosheidsuitkering,
 • aanslagbiljet,
 • stukken die verband houden met te betalen of ontvangen alimentatie,
 • laatste BTW-aangifte,
 • ….

 

De praktische info tot aanvraag van de juridische tweedelijnsbijstand ontvangt u bij het CJB (zie info punt I). De beslissing over de toekenning van de tweedelijnsbijstand gebeurt evenwel door het BJB (Brussel) (BJB).

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift opname in observatie en geneeskundig verslag
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag attest van woonst
Verzoekschrift huur
Verzoekschrift huur mingenot
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg
Vlaams woninghuurdecreet
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift machtiging algemeen ouderlijke macht
Verzoekschrift machtiging aanvaarding verwerping ouderlijke macht
Verzoekschrift machtiging overboeking ouderlijke macht
Document PDF Word Excel Info
Verzoek fixatie
Verzoekschrift conclusietermijnen artikel 747 § 1 Ger. W.
Bestelformeulier grosse afschrift
Document PDF Word Excel Info
Verzekschrift aanstelling bewindvoerder
Aanvaarding bewindvoering
Omstandige geneeskundige verklaring
Eerste verslag over de persoon
Eerste verslag over de goederen
Periodiek verslag persoon
Periodiek verslag goederen
Verzoekschrift afschaffing wijziging bewindvoerder
Verzoekschrift machtiging algemeen
Verzoekschrift machtiging persoon
Verzoekschrift machtiging overboeking
Verzoekschrift machtiging aanvaarding verwerping
Document PDF Word Excel Info
Verslag voogdij
Verzoekschrift machtiging algemeen voogdij
Verzoekschrift machtiging aanvaarding verwerping voogdij
Verzoekschrift machtiging overboeking voogdij

Sitemap

Navigatie