Griffies open op afspraak

Op 1 februari 2022 werd er door het Directiecomité beslist dat alle griffies van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven tijdelijk enkel op afspraak zullen werken, met als doel de dienstverlening te kunnen blijven verzekeren. Meer informatie vindt u hier.