Vredegerecht Brussel 4e kanton

kanton van Vredegerechten Brussel

Openingsuren


elke werkdag van maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Brussel 4e kanton
kanton van Vredegerechten Brussel

Vredegerecht Brussel 4e kanton

kanton van Vredegerechten Brussel

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Anspachlaan, het De Brouckèreplein, de Adolphe Maxlaan, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Joost-ten-Node, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Etterbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene, en de middellijnen van de Regentlaan, de Wetstraat, van het gedeelte van de Koningstraat tot aan Treurenberg, Treurenberg, de Wilde Woudstraat, de Collegialestraat, de Berlaimontlaan, de Bergstraat, de Grasmarkt, de Kiekenmarkt, vormt het vierde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.

Nieuws

Oproep tot kandidatuurstelling

 

 

2 vacatures als deskundig dossierbeheerder in de primaire processen (niveau B - via  arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) binnen de Vredegerechten van de arrondissement Brussel.

Om een vacature op niveau B in te vullen, moet je een diploma voor kortlopend hoger onderwijs hebben.

Wanneer het diploma werd behaald in een ander land, dient de gelijkschakeling van het diploma gevraagd te worden aan de desbetreffende gemeenschap (meer informatie op de website van Selor (www.selor.be).

Diploma’s behaald in Nederland of in het Groot Hertogdom Luxemburg zijn automatisch gelijkgesteld met het overeenstemmende niveau in België.

Een kandidaat kan slechts worden aangeworven op het niveau van zijn diploma behaald in België (Nederland/Luxemburg) of wanneer de gelijkschakeling werd erkend. Indien de kandidaat niet over de gelijkschakeling beschikt, kan hem een contract in een lager niveau toegekend worden (voor zover hij voldoet aan de desbetreffende voorwaarde inzake de gelijkschakeling van het diploma of het behalen van het diploma in België/Nederland/Groot Hertogdom Luxemburg).

Vragen met betrekking tot de geldigheid van een diploma kunnen gericht worden aan FMF SMPB contr select (ROJ) contr.exsel@just.fgov.be.

 

Nederlandse aanvragen moeten worden ingediend ten laatste op 20 juni 2020 middernacht per e-mail aan christine.rottiers@just.fgov (referentie : VP201902HRB157 - VP201902HRB158  kandidatuur deskundige dossierbeheer VR BSL).

Elke aanvraag bevat een sollicitatiebrief en een cv.

De kandidaat moet ook rechtvaardigen dat hij ten minste 1 jaar ervaring heeft als deskundige of gelijkwaardig niveau in administratief beheer binnen een openbaar of gelijkwaardig bestuur (advocatenkantoor of deurwaardersstudie,...) met begeleiding op juridisch gebied en de administratieve behandeling van zaken.

Kandidaten die aan bovenstaande eisen voldoen, worden per e-mail uitgenodigd voor de mondelinge selectietest, die begin juli 2020 zal plaatsvinden. Een schriftelijke test kan worden georganiseerd.

Het selectieprocedure omvat:

  • Een voorselectie op basis van uw CV (screening van het CV), die zal worden uitgevoerd als het aantal kandidaten te hoog is.
  • Het profiel van de kandidaat dat voldoet aan de specifieke eisen van de functie, evenals motivatie, interesse en affiniteit met het werkveld, wordt beoordeeld in een interview dat kan worden voorafgegaan door een schriftelijke test.
  • Het minimum dat nodig is om deze selectie te halen is 60%.
  • Niet-geselecteerde kandidaten worden opgenomen in een sitereserve voor een jaar.

De gedetailleerde vacature (met functiebeschrijving en vereiste vaardigheden) is beschikbaar op de ACTIRIS website en op de internetsite van de Rechtbanken :  https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/

Oproep tot kandidaatstelling

 

2 vacatures als assistent dossierbeheerder voornamelijk actief in primaire processen (niveau C - onbepaalde arbeidsovereenkomst) binnen de vredesrechters van het arrondissement Brussel.

Kandidaten zullen tewerkgesteld worden bij de Vredegerechten van het arrondissement Brussel, afhankelijk van de behoeften van de dienst. Ze zullen dus mobiel en flexibel moeten zijn.

Om een vacature op niveau C in te vullen, moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben.

Wanneer het diploma werd behaald in een ander land, dient de gelijkschakeling van het diploma moet worden herkend.

Diploma’s behaald in Nederland of in het Groot Hertogdom Luxemburg zijn automatisch gelijkgesteld met het overeenstemmende niveau in België.

Vragen met betrekking tot de geldigheid van een diploma kunnen gericht worden aan FMF SMPB contr select (ROJ) contr.exsel@just.fgov.be.

 

Nederlandse aanvragen moeten worden ingediend ten laatste op 20 juni 2020 middernacht per e-mail aan christine.rottiers@just.fgov (referentie : 2020CHRDI028 – 2020CHRDI029 : kandidatuur assistent dossierbeheerder VR BSL)

Elke aanvraag moet vergezeld gaan van een sollicitatiebrief en een cv.

De kandidaat moet ook rechtvaardigen dat hij ten minste 1 jaar ervaring heeft als administratief medewerker of gelijkwaardige ervaring in administratief beheer of gelijkwaardig bestuur (advocatenkantoor of studie van deurwaarders,...) met begeleiding op juridisch gebied en de administratieve behandeling van zaken. Ervaring in een openbaar dienst is een troef.

Kandidaten die aan bovenstaande eisen voldoen, worden eerst geselecteerd op basis van hun sollicitatiebrief en CV (als het aantal kandidaten te hoog is).

Mogelijke kandidaten worden per e-mail uitgenodigd voor de selectietest die eind juni - begin juli 2020 zal plaatsvinden.

Kennis van het Nederlands is een troef.

Het selectieprocedure omvat ook:

  • Kandidaten worden in een interview beoordeeld op hun motivatie, hun interesse in de functie en de gerechtelijke omgeving en hun kennis van de manier van het beheer van de dossiers.
  • Een schriftelijke test kan uiteindelijk worden georganiseerd (als het aantal succesvolle kandidaten te hoog is).
  • Het minimum dat nodig is om deze selectie te halen is 60%.
  • Niet-geselecteerde kandidaten worden opgenomen in een sitereserve voor een jaar.

 

De gedetailleerde vacature (met functiebeschrijving en vereiste vaardigheden) is beschikbaar op de ACTIRIS website en op de internetsite van de Rechtbanken : https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Ik word gedagvaard
Verzoekschrift verzoening
Volmacht
Vraag tot vaststelling
Model pro fisco
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Medisch getuigschrift
Aanvaarding opdracht bewindvoerder
Aanvaarding opdracht bewindvoerder
Aanvaading opdracht bewindvoerder
Beginverslag bewindvoering bijstand
Beginverslag bewindvoering vertegenwoordiging
Beginverslag bewindvoering ouders
Jaarlijks of eindverslag bewindvoering bijstand
Bewind baanstotaal patrimoniaal beheer
Instructies aan bewindvoerder over gebruik balans
Studiedag bewind
Vergoedingsregeling inzake bewind versie november 2017
Brochure FOD Justitie wilsonbekwamen
Bewind preleminair balanstotaal en taxatie
Bewind jaarlijks balanstotaal en taxatie btw

Sitemap