Gebiedsomschrijving

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is, klik hier

De volledige gebiedsomschrijving per kanton voor de vredegerechten Antwerpen vindt u ook hier (blz. 116544-116546)

Gebiedsomschrijving

De deelgemeente Borgerhout van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei (onpare nummers), de Simonsstraat (onpare nummers), de Pelikaanstraat (onpare nummers), het Koningin Astridplein, de Gemeentestraat (pare nummers), de Carnotstraat (pare nummers), de Kerkstraat (pare nummers), de Pothoekstraat (pare nummers) en de Schijnpoortweg (pare nummers) vormen het vierde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.