Gebiedsomschrijving

De politierechtbank West-Vlaanderen wordt in vier afdelingen verdeeld.

De afdeling Brugge houdt zitting te Brugge en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge, van de twee kantons Oostende, van de kantons Tielt en Torhout.

De afdeling Ieper houdt zitting te Ieper en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Ieper, van het kanton Poperinge.

De afdeling Kortrijk houdt zitting te Kortrijk en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Izegem, van de twee kantons Kortrijk, van de kantons Menen, Roeselare en Waregem.

De afdeling Veurne houdt zitting te Veurne en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Veurne.

FAQ

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

  • omschreven in het Veldwetboek;
  • omschreven in het Boswetboek;
  • omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;
  • omschreven in de wetten op de riviervisserij;
  • omschreven in spoorwegwetgeving
  • enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.