Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Brugge

afdeling van Politierechtbank West-Vlaanderen

Openingsuren


De griffie van de politierechtbank is open van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.
01

Mijn zaak werd behandeld op de zitting. Wat nu?

klik hier voor meer informatie.

lees meer lees minder
02

De politierechtbank Brugge oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge, van de twee kantons Oostende, van de kantons Tielt en Torhout.

lees meer lees minder
03

Voor inlichtingen in verband met rijbewijzen, boetes, strafzaken: mail naar bovenstaand adres of bel 050/47 36 40.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Brugge
afdeling van Politierechtbank West-Vlaanderen

Griffies

 • 050 47 36 70
 • 050 47 36 40

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Brugge

afdeling van Politierechtbank West-Vlaanderen

Voorstelling

Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

·         omschreven in het Veldwetboek;

·         omschreven in het Boswetboek;

·         omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

·         omschreven in de wetten op de riviervisserij;

·         omschreven in spoorwegwetgeving

·         enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank Brugge oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge, van de twee kantons Oostende, van de kantons Tielt en Torhout.

Bereikbaarheid

Coronamaatregelen

De werking van de rechtbanken tijdens de duur van de corona-maatregelen (minstens tot 15 januari 2021)

De rechtbanken blijven de continuïteit van de dienstverlening waarborgen tijdens de periode van de beperkende coronamaatregelen.

Onder strikte veiligheidsregels gaan de zittingen van de vredegerechten en de politierechtbank in West-Vlaanderen door en blijven de griffies open. Indien uw zaak toch wordt uitgesteld, zal de griffie u verwittigen.

We vragen de volgende regels na te leven:

 1. Beperk het aantal personen dat naar de zittingszaal komt tot degenen die effectief zijn opgeroepen; familie of vrienden blijven best thuis of betreden het gerechtsgebouw niet;
 1. Indien je door ziekte of quarantaine niet kan komen en indien je geen advocaat hebt, verwittig de griffie van jouw afwezigheid; de rechter kan uitstel van de behandeling van de zaak verlenen indien een medisch attest wordt voorgelegd én indien de aard van de zaak dit toelaat;
 1. Indien je beroep doet op een advocaat, laat je dan zoveel mogelijk door hem/haar vertegenwoordigen en kom zelf niet naar de rechtbank tenzij jouw persoonlijke aanwezigheid uitdrukkelijk wordt verzocht;
 1. Een aantal zittingen wordt in tijdsblokken georganiseerd. Indien er in jouw oproeping een uurregeling is voorzien, houd je stipt aan het tijdstip van oproeping en ga ook niet vroeger de zittingszaal binnen;
 1. In het gerechtsgebouw is het dragen van een mondmasker verplicht;
 1. Volg strikt de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of affichage wordt aangegeven, zoals bijvoorbeeld een circulatieplan, looplijnen, de afstandsregel en aanduiding van de zitplaatsen;
 1. Houd steeds anderhalve meter afstand van mekaar;
 1. Was zoveel mogelijk jouw handen en volg de voorschriften in verband met de handhygiëne; er zal ontsmettingsgel bij de ingang van de zittingszaal staan;
 1. Maak conclusies en stukken maximaal vóór de zitting digitaal over; indien dit niet mogelijk is, moeten deze documenten op de zitting in een doos worden neergelegd op een aparte tafel die daartoe wordt voorzien.
 1. De griffies zijn toegankelijk voor het publiek tijdens de normale openingsuren (8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u). We vragen evenwel om:
  • zoveel mogelijk per telefoon of per e-mail te communiceren; er wordt enkel fysieke toegang verleend voor noodzakelijke en dringende zaken (bv. afhalen rijbewijs, aantekenen hoger beroep);
  • de toegang te beperken tot maximaal 1 persoon;
  • indien geen elektronische neerlegging van stukken mogelijk is, de stukken contactloos neer te leggen in de voorziene bus of bakjes;
  • omdat er voor betalende inleidende stukken geen cash geld wordt aanvaard, het bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten te voegen bij het verzoekschrift.
Griffies

Griffies

 • 050 47 36 70
 • 050 47 36 40

Nieuws

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
De bijzondere reglement
Document PDF Word Excel Info
hoger beroep tegen een administratieve beslissing bij de politierechtbank
verzoekschrift hoger beroep administratieve sanctie
Document PDF Word Excel Info
Rijgeschiktheidsattest
Aanvraagvoorwaarden rijbewijs
Document PDF Word Excel Info
Webex handleiding externen

Sitemap