01

Tijdens de periode van 13 maart tot 10 mei 2020 werden ingevolge de coronacrisis slechts een beperkt aantal strafzaken behandeld.

Werd u in die periode gedagvaard en werd uw zaak uitgesteld, kan u de datum en het uur van uitstel terugvinden via de rubriek "Uw dossier".

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout
afdeling van Politierechtbank Antwerpen

Griffies

e-mail :

politierechtbank.turnhout@just.fgov.be

turnhout.rijbewijzen@just.fgov.be

fax 014/44.73.53

telefoon :

burgerlijke griffie : 014/44.73.40 / 014/44.73.32

correctionele griffie : 014/44.73.10

rijbewijzen 014/44.73.34 / 014/44.73.35 / 014/44.73.39

uitvoeringen : 014/44.73.31 / 014/44.73.38

kopiedienst : 014/44.73.37

boekhouding 014/44.73.32

BE49 6792 0090 3871

Politierechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout

afdeling van Politierechtbank Antwerpen

  • Kasteelstraat 2 - 2300 Turnhout
  • 014 44 73 10
  • 014 44 73 53
Voorstelling

Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

·         omschreven in het Veldwetboek;

·         omschreven in het Boswetboek;

·         omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

·         omschreven in de wetten op de riviervisserij;

·         omschreven in spoorwegwetgeving

·         enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Inlichtingen

Coronamaatregelen

Vanaf 7/03/2022 geldt geen absolute mondmaskerplicht meer in de gerechtsgebouwen.

Het blijft evenwel sterk aanbevolen aan eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing (minimum 1,5 m tussen personen) na te leven.

Hygiënemaatregelen blijven essentieel, (bijvoorbeeld bij niezen en hoesten, fysiek contact met anderen, handhygiëne en het desinfecteren van gebruikt materiaal).

Hoe dan ook beslist de rechter welke regels inzake mondmaskers, afstand en aantal personen, nog dienen te worden gerespecteerd op de griffie of ter zitting, afhankelijk van het aantal aanwezigen en de plaatselijke situatie. 

In de zittingszalen kan de rechter bijvoorbeeld vragen (als er te veel mensen in de ruimte aanwezig zijn) om het mondmasker te dragen voor wie niet aan het woord is (en desgevallend vragen om buiten te wachten tot ze aan de beurt zijn).

Gebruik uw gezond verstand:  U kan ook elektronisch communiceren met de griffie (email, e-deposit, CRBP,…).  Kom niet met meer personen dan nodig.  Wees extra waakzaam indien u ziektesymptomen vertoont,…

Gelieve de instructies stipt na te leven.

Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

 

De vredegerechten en politierechtbank van Antwerpen

Griffies

Griffies

e-mail :

politierechtbank.turnhout@just.fgov.be

turnhout.rijbewijzen@just.fgov.be

fax 014/44.73.53

telefoon :

burgerlijke griffie : 014/44.73.40 / 014/44.73.32

correctionele griffie : 014/44.73.10

rijbewijzen 014/44.73.34 / 014/44.73.35 / 014/44.73.39

uitvoeringen : 014/44.73.31 / 014/44.73.38

kopiedienst : 014/44.73.37

boekhouding 014/44.73.32

BE49 6792 0090 3871

Nieuws

Bijlagen

Overzicht vakantiezittingen (juli-augustus ) politierechtbanken Antwerpen

Bijlagen

Bijzonder reglement 8 december 2020

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Grievenformulier
Toelichting bij grievenformulier

Blanco verzoekschrift hoger beroep na administratieve sanctie

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep administratieve sanctie
Toelichting hoger beroep administratieve sanctie

Sitemap