e-Deposit kan enkel gebruikt worden in burgerlijke en familiezaken
Proceshandelingen kunnen niet via mail worden gesteld!
Wat kan u vinden bij de e-service "uw dossier"?